Odprężanie wibracyjne

Tanio, szybko, profesjonalnie.

Wykaz ważniejszych opracowań

Założenia techniczne opracowań sformułowane przez zleceniodawcę lub wspólnie z ATT.
Forma wykazu: nazwa opracowania, najważniejsze informacje, miejsce wdrożenia.

Wykaz opracowań z okresu 2011 - 2009

Aparatury od badania odporności obuwia na poślizg.

Zgodnie z normą PN-EN ISO 13287
Siła nacisku (maksymalna) 750 N ± 25 N
Siła posuwu poziomego (maksymalna) 1500 N
Zakres ruchu w poziomie ~600 mm
Zakres ruchu w pionie ~100 mm
Prędkości ruchu w poziomie 0..350 mm/s

Stanowiska do badania podatności obwodowej protez naczyń krwionośnych.

Wytwarzanie cyklicznych zmian ciśnienia (lub średnicy) z częstotliwością 60 +/- 10 uderzeń/min w następujących zakresach ciśnień (50-90 mm Hg, 80-120 mm Hg,110-150 mm Hg). Czynnik roboczy – woda destylowana
Stabilizacja temperatury czynnika roboczego 37+/- 2 C
Wstępny naciąg próbki 0,29- 0,59N
Pomiar i rejestracja dynamicznych zmian ciśnienia do 200+/- 2 mm Hg
Pomiar i rejestracja dynamicznych zmian średnicy protezy naczyniowej z dokładnością +/- 0,02 mm
Rejestracja ruchu zadajnika ciśnienia z dokładnością +/- 0,02 mm
Badania zmęczeniowe implantów: częstotliwość odkształceń - 50 Hz, ilość jednocześnie testowanych próbek zależna od średnicy implantów (maksimum 10).
Sterowanie procesem badań, rejestracja wyników, opracowanie sprawozdania.

Modyfikacja stanowiska do wyznaczania odporności materiałów na działanie drobnych rozprysków stopionego metalu

Zgonie z normą PN-EN 348

Aparat do badania elastyczności spodów obuwia.

Zgodnie z normą PN­EN ISO 20344:2007
pomiar siły 0..50 N +/- 1 %
pomiar kąta 0..90 +/- 1%
stopniowy wzrost siły z prędkością 100+/-10 mm/min

Stanowisko do badania procesu osiadania włóknin w warunkach obciążeń cyklicznych.

Średnica próbki: 100..120 mm
Częstotliwość wibracji: 5..200 Hz
Średnia wartość siły działającej na próbkę: 9N
Pomiar częstotliwości: wyświetlacz cyfrowy

Stanowisko do badania oporu cieplnego i komfortu fizjologicznego wyrobów tapicerskich.

Ilość wydzielanego potu 1..40 g/h
Minimalna prędkość wydzielania potu 0,002 ml/(cm2*h)
Maksymalna prędkość wydzielania potu 0,080 ml/(cm2*h)
Wydzielanie ciepła do 60 W
Zakres temperatur do 40 ºC

Modyfikacja stanowiska do badań udarowych.

Adaptacja do wymagań normy PN-EN ISO 20344:2007.

Wykaz opracowań z okresu 2004 - 2008

Skomputeryzowane stanowisko do badania mikroklimatu w obuwiu wraz z symulatorem stopy ludzkiej imitującym wydzielanie ciepła, potu, zginanie i nacisk stopy w czasie chodzenia.

Miernik do pomiaru rezystywności powierzchniowej i skrośnej – Terraomomierz.

Zakres pomiaru rezystancji: 1E5..2E14 Ohm.
Zakres napięcia probierczego: 10..500 V.
Parametry miernika do pomiaru rezystywności powierzchniowej i skrośnej zgodne z normami: PN-EN 1149-1, PN-EN 1149-2. Zestaw elektrod do pomiaru rezystywności powierzchniowej i skrośnej, sterowane źródło napięcia probierczego, układ do pomiaru rezystancji, oprogramowanie akwizycji danych.
Wdrożenie: Instytut Technik i Technologii Dziewiarskich TRICOTEXTIL, 2006.

Stanowisko do pomiaru rozkładu ucisku powodowanego przez wyroby tekstylne.

Stanowisko przewidziane do pomiaru rozkładu ucisku wywołanego przez opaski uciskowe przeznaczone do leczenia blizn oparzeniowych.
Zakres pomiaru: 0..50 mmHg.
Matryca czujników 5*6=30 punktów pomiarowych, system akwizycji danych.
Wdrożenie: Instytut Technik i Technologii Dziewiarskich TRICOTEXTIL, 2005.
Złoty medal: Bruksela 2006.
Brak odpowiednika na rynku

Komputerowy system do pomiaru sił w nitkach rozciąganych w procesie przewijania przy krótkiej strefie rozciągu (minimum 35 mm).

Wdrożenie: Politechnika Łódzka Wydział Inżynierii i Marketingu Tekstyliów Katedra Technologii i Budowy Wyrobów Dziewiarskich, 2005.
Brak odpowiednika na rynku, firmy produkujące tego typu sprzęt oferują urządzenia o strefie rozciągu powyżej 120 mm.

Tor pomiaru siły pod próbką w stanowisku do badań udarowych ochraniaczy przeciwuderzeniowych

Zakres: 0..50 kN.
Rozdzielczość: 0,1 kN.
Wdrożenie: Instytut Technik i Technologii Dziewiarskich TRICOTEXTIL, 2005.

Stanowisko do pomiaru, rejestracji i analizy statystycznej: średnicy przędzy, prędkości i średnicy w funkcji długości.

Pomiar średnicy optyczny.
Wdrożenie: Politechnika Łódzka Wydział Inżynierii i Marketingu Tekstyliów Katedra Architektury Tekstyliów, 2005.

Komputerowe stanowisko do pomiaru współczynnika tarcia nitki o bariery cierne.

Kąt opasania regulowany: 0..180 stopni.
Wdrożenie: Politechnika Łódzka Wydział Inżynierii i Marketingu Tekstyliów Katedra Technologii i Budowy Wyrobów Dziewiarskich, 2004.

Przetwornik do pomiaru ciśnienia w komorze rozłącznika 25 kV

Pełna rejestracja przebiegu ciśnienia w czasie (przeniesienie danych do komputera RS232).
Zakres: 1 MPa względem ciśnienia atmosferycznego.
Rozdzielczość: 5 kPa.
Częstotliwość próbkowania 10..20 kHz.
Zasilanie: bateryjne.
Pasmo przenoszenia czujnika 0..1 kHz.
Temperatura czynnika 20..50 st. C.
Przyłącze pomiarowe ciśnienia - do uzgodnienia.
Wdrożenie: ABB Sp. z o. o., 2004
Uwaga! Urządzenie umożliwia pomiary na potencjale >25 kV
Brak odpowiednika na rynku

Komputerowe stanowisko do pomiaru podatności ciała ludzkiego na ucisk.

Rejestracja przebiegu siły i podatności w funkcji czasu i w funkcji zagłębienia elementu uciskającego w materiał.
Dokładność pomiaru siła +/-0,1G ugięcie +/-0,01 mm.
Średnica elementu uciskowego 5-7 mm.
Wdrożenie: Instytut Technik i Technologii Dziewiarskich TRICOTEXTIL. 2004.

Czujnik do pomiaru pomiaru średnicy niedoprzędu w procesie technologicznym.

Pomiar średnicy pojemnościowy.
Wdrożenie: Politechnika Łódzka Wydział Inżynierii i Marketingu Tekstyliów Katedra Technologii i Budowy Wyrobów Dziewiarskich, 2004.

Mikroprocesorowe przenośne stanowisko do oznaczania wytrzymałości na oddzieranie, metodą T, połączeń materiału giętkiego z giętkim.

Realizuje metodę badania wytrzymałości spiny na oddzieranie, polegającą na pomiarze siły rozrywającej dwa sklejone giętkie elementy, gdy kąt między linią połączenia a kierunkiem przyłożonej siły nie jest określony a elementy są rozdzielane z prędkością w przybliżeniu stałą, począwszy od niesklejonego końca przygotowanego połączenia w taki sposób, że rozwarstwienie następuje stopniowo wzdłuż linii połączenia.
Wdrożenie: ”Robert's -BIS”, 2004.

Precyzyjny dwupunktowy miernik temperatury o bardzo małej bezwładności

Zakres: 0..50 C.
Dokładność: 0,1 C.
Rozdzielczość: 0,01 C.
Wdrożenie: Politechnika Łódzka Wydział Inżynierii i Marketingu Tekstyliów Katedra Technologii i Budowy Wyrobów Dziewiarskich, 2004.

Wykaz ważniejzsych opracowań z okresu przed rokiem 2004.

Stanowiska do pomiaru dynamicznych sił w nitkach

Czujniki pomiarowe: prof. Krzysztof Kowalski - PŁ, częstotliwość rezonansowa czujników do 20 kHz, oprogramowanie do wizualizacji i cyfrowego przetwarzania sygnałów.
Wdrożenie: Katedra Technologii i Budowy Dzianin PŁ - 3 szt., Katedra Tkactwa PŁ, Instytut Maszyn i Urządzeń Włókienniczych PŁ, Instytut Włókienniczy Bielsko-Biała, Katedra Przędzalnictwa PŁ, CENARO Łódź.

Bateryjne mierniki do pomiaru sił w nitkach

Parametry: Bateria 9V 500mAh - 300godz pracy (mierniki zagraniczne - 10 razy krócej), rozdzielczość 0.1cN, wskazania nie zależą od pozycji przyrządu - wszystkie testowane przez nas przyrządy o czułośći 0.1 cN wykazują silną zależność od ustawienia w polu grawitacyjnym.
Wdrożenie: "Elana" Toruń - 7 szt., "Adrian", S.W. Pomorski - 3 szt., " Wistil" Kalisz - 2 szt., ...

ABS Czujnik

Czujniki dla układów antypoślizgowych ABS (zakres śledzenia 0-5mm, czujniki zagraniczne pięć razy mniej )
Wdrożenie: Fabryka hamulców Pol-Mot Praszka (ponad 4000 szt.)

Układ do pomiaru naciągu folii przy produkcji kabli.

Cztery punkty pomiaru siły z cyfrowym odczytem.
Zakres 0..100N.
Rozdzielczość 0,1N.
Alarm przekroczenia dopuszczalnej wartości siły. Indywidualna nastawa wartości granicznych w każdym punkcie.
Szerokość rolek prowadzących 30mm.
Nie wdrożono.

Stanowisko do badania konstrukcji betonowych.

Sterowny komputerowo blok zadawania obciążeń siła lub ugięcie (siłowniki hydrauliczne) i system akwizycji do pomiaru naprężęń w badanych konstrukcjach, 32 tory pomiarowe.
Wdrożenie: Wydział Budownictwa Politechnika Gdańska.

Stanowisko do badań elektrostatycznych właściwości materiałów.

Nanoszenie ładunków elektrycznych i badanie procesu ich zaniku, pomiar czasu półzaniku, oprogramowanie umożliwiające graficzne i liczbowe porównania wyników wielu prób.
Wdrożenie: Instytut Włókien Naturalnych w Poznaniu.

Elektrometr.

Precyzyjny przyrząd do pomiaru pola elektrycznego w stanowisku do badań elektrostatycznych właściwości materiałów, może być urządzeniem niezależnym.
Wdrożenie: Instytut Włókien Naturalnych w Poznaniu.

Stanowisko do badań udarowych.

Część mechaniczna - Tricotextil, oprogramowanie umożliwiające graficzne i liczbowe porównania wyników wielu prób, rozbudowane procedury autotestów torów pomiarowych, energia uderzenia do 50J maksymalna siła 30 kN.
Wdrożenie:Instytut Technik i Technologii Dziewiarskich "Tricotextil" w Łodzi.

Optyczny czujnik przemieszczenia.

Przyrząd do pomiaru ugięcia w stanowisku udarowym, można wykorzystać do innych zastosowań, zakres 30mm, rozdzielczość statyczna 0.05mm, częstotliwość 20kHz.

Pomiarowa maszyna dziewiarska.

Część mechaniczna i czujniki siły w strefie dziania - PŁ.
Wdrożenie: Katedra Technologii i Budowy Dzianin PŁ.

Czujnik głębokości spychania igły dziewiarskiej.

Do pomiarowej maszyny dziewiarskiej
Wdrożenie: Katedra Technologii i Budowy Dzianin PŁ.

Czujnik odwinięcia z nawoju.

Do pomiarowej maszyny dziewiarskiej.
Wdrożenie: Katedra Technologii i Budowy Dzianin PŁ.

Stanowisko do badania przeciwżylakowych wyrobów uciskowych.

Część mechaniczna i czujniki ucisku - PŁ, oprogramowanie umożliwiające precyzyjny pomiar oraz graficzne i liczbowe porównanie wyników wielu prób
Wdrożenie: Katedra Technologii i Budowy Dzianin PŁ.

Stanowisko badania drgań i wyważania turbin i generatorów.

Wdrożenie: Dolmel Wrocław.

Stanowisko badawcze do testowania i sterowania układów antypoślizgowych ABS.

Do montażu w samochodzie doświadczalnym
Wdrożenie: Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT Oddział w Łodzi.

System akwizycji danych do technologicznej kontroli wtryskarek.

Pomiar ciśnień, drgań i naprężeń w kolumnach.
Wdrożenie: Fabryka hamulców Pol-Mot Praszka S.A.

Przetwornik do pomiaru naprężeń w kolumnach wtryskarek.

Urządzenie zakładane na kolumnę wtryskarki, nie wymaga naklejania tensometrów na kolumnach.
Wdrożenie: Fabryka hamulców Pol-Mot Praszka S.A.

Stanowisko do pomiaru naprężeń w konstrukcjach betonowych.

32 tory pomiarowe.
Wdrożenie: Wydział Budownictwa PŁ.

Stanowisko do pomiaru drgań.

Wdrożenie:Wydział Budownictwa PŁ.

Modernizacja i serwis urządzeń wysokiej próżni.

Napylarka Vera 901
Wdrożenie: Fabryka Aparatury Elektromedycznej "FAMED" Łódź S.A.

Komputerowe stanowisko do pomiaru położenia na ławie optycznej.

Wdrożenie: Główny Urząd Miar w Łodzi.

Modernizacja spektrofotometru.

Komputeryzacja i oprogramowanie spektrofotometru.
Wdrożenie: Instytut Barwników i Produktów Organicznych.

Modernizacja spektrofotometru.

Komputeryzacja i oprogramowanie spektrofotometru.
Wdrożenie: Fabryka Barwników "Boruta" w Zgierzu.

Modernizacja spektrofotometru.

Komputeryzacja, oprogramowanie spektrofotometru.
Wdrożenie: Fabryka Aparatury Elektromedycznej "FAMED".

Automatyka naciągu folii w procesach technologicznych.

Pomiar naciągu i regulacja siły hamowania.
Wdrożenie: Zakłady "Legwan" w Kutnie.

Automatyka naciągu tkanin w procesach technologicznych.

Ekonomiczne rozwiązanie automatyki napędu regulacja momentu napędowego bez pomiaru siły naciągu.
Wdrożenie: Zakłady "Legwan" w Łodzi.

Stanowisko do pomiaru współczynnika tarcia.

Wdrożenie: Katedra Technologii i Budowy Dzianin PŁ.

Elektroniczny czujnik zrywu przędzy w maszynach włókienniczych.

Wdrożenie: Fabryka Maszyn Jedwabniczych "MAJED" w Łodzi.

Miernik stymulator Ryodoraku.

Miernik medyczny do diagnozy i stymulacji wg japońskiej metody Ryodoraku
Wdrożenie: ponad 20 w różnych placówkach służby zdrowia.

Czujnik do oceny Sił minimalnych.

Czujnik do oceny minimalnych sił niezbędnych do właściwego trzymania ściągaczy skarpetkowych.
Wdrożenie: Katedra Technologii i Budowy Dzianin PŁ.

Miernik wrobienia dla maszyn dziewiarskich.

Niski pobór prądu z baterii, pomiar: długości przędzy na 1 lub 10 obrotów cylindra, prędkości nitki, długość nitki.
Prototyp.

Przyrząd do badania naciągu pasków klinowych.

Projekt.

*System kompleksowej kontroli urządzeń maszynowni statku i pracy silnika głównego.

Centrala Pomiarowo Sygnalizacyjna CPS-1, Poziom światowy, Nagroda NOT I-go stopnia za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki 1975, Certyfikat Polskiego Rejestru Statków
Wdrożenie: ponad 30 jednostek pełnomorskich.

*System analizy i cyfrowego przetwarzania obrazów do sterowania krosien żakardowych.

Przewyższał parametrami współczesne rozwiązania o podobnym charakterze). opracowanie przebadane w przemyśle.
Nie wdrożone.

*System wykrywania i usuwania zgrubień i pocienień przędzy w procesie produkcyjnym.

Opracowanie przebadane w przemyśle.
Nie wdrożone.

*Miernik energii cieplnej.

Opracowanie przebadane i atestowane w Instytucie Techniki Cieplnej.
Wdrożenie: IWCh w Łodzi.

*Stanowisko do badania dokładności zegarków.

Dla Mera-Poltik.
Nie wdrożone.

*Symulator lotu.

Gra dla salonów gier. Prace zakończono na etapie modelu.
Wdrożenie: Zakłady Radiowe "FONICA" w Łodzi.

*Układ do badania zjawisk w aparaturze łączeniowej przy "przejściu prądu przez zero".

Oryginalne rozwiązanie detektora zera - galwaniczna separacja od obwodu badanego.
Wdrożenie: Katedra Aparatów Elektrycznych PŁ. (praca dyplomowa).

* Opracowania z okresu przed założeniem firmy

Adres

ul. Piotrkowska 172/180 m.38

90-368, Łódź

E-mail

biuro@attelectro.pl
attelectro@gmail.com

Telefony

+48695539546
+48604500785